БИО ПРОДУКТИОфис в София:

Адрес: бул.България 81В, ет.7, Офис 19-20

Тел: 0889 999904

Магазин в София:

Адрес: Молът на Цариградско шосе 115, Ниво -2

Тел: 0800 20 333

Магазин във Варна:

Адрес: ул.Генерал Колев 75

Тел: 052 622 213

Магазин в Пловдив:

Адрес: Мол Пловдив, ул.Перущица 8

Тел: 032 240 229   
Balev Bio Office Sofia:

Address: bul.Bulgaria 81V, et 7 office 19-20

Tel: +359 889 999904

Balev Bio Market Sofia:

Address: 115 Tsarigradsko shose blvd., THE MALL, level -2 (minus two)

Tel: +359 800 20 333

Balev Bio Market Varna:

Address: 75 General Kolev Street

Tel: +359 52 622 213

Balev Bio Market Plovdiv:

Address: Mall Plovdiv, 8 Perushtica Street

Tel: +359 32 240 229
Електронна поща: info@balevbio.bg    Email: info@balevbio.bg

Контакти
* Задължително

*
*